Liv att dela

Vad är Liv att dela?

Liv att dela består av nyskrivna sånger för gudstjänst. Sångerna är fristående och vill komplettera den gudstjänstmusik som redan finns. Sångerna är skrivna med förhoppningen att lyfta fram en teologi som är inkluderande, inneslutande och öppnar för möjlighet till igenkänning.

I gudstjänsten får vi möjlighet att stanna upp och vara i livet precis som det är. Vi förenas i vår längtan efter gemenskap med varandra och med Gud. Livet är till för att delas.

Till varje sång finns en tankevinjett. För någon – ord att inspireras av inför en samling eller gudstjänst. För någon annan – ord i ensamhet och avskildhet, ord för egen stund med Gud.

CD - Lutherska missionskyrkans kör - liv att dela
Liv att dela, noter, instrumentalarrangemang, tankevinjetter, pedf- och powerpointfiler.

Lilla församlingspaketet. 
398 kr. Beställ här.

Stora församlingspaketet. 
1495 kr. Beställ här.

CD 
169 kr. Beställ här.

Lutherska missionskyrkans kör

Liv att dela finns inspelade på cd med Lutherska missionskyrkans kör. Kören leds av Sven och Johanna Fridolfsson som också står för kör- och instrumentalarrangemang.

Kören är en församlingskör knuten till EFS, Göteborg. Kören har tidigare gett ut nio skivor, samtliga distribueras av Naxos, noter och mer information finns att få via www.frimus.se.

Paket

Liv att dela – cd

Samtliga sånger insjungna av Lutherska missionskyrkans kör.

Liv att dela – lilla församlingshäftet

Noter, texter och tankevinjetter med kopieringsrätt i den egna församlingen. Paketet består av pdf- och powerpointfiler som beställs och laddas ner via www.argument.se.

Liv att dela – stora församlingshäftet

Noter, texter och tankevinjetter med kopieringsrätt i den egna församlingen. Dessutom kör- och instrumentalarrangemang av Sven och Johanna Fridolfsson, också dessa med kopieringsrätt.

Camilla Voigt

Utbildad musiklärare och organist. Arbetar som kyrkomusiker i Partille församling sedan 2004. I arbetet ryms körer i olika åldrar, förrättningar och gudstjänst.

Johanna Olander

Arbetar sedan 12 år tillbaka i Svenska kyrkan, Partille församling med ansvar för vuxenpedagogiskt arbete. Är teol.kand och grundutbildad i psykodynamisk terapi.